7 februari t/m 9 maart 1997
Tiddo Nieboer (1940-2002) en Ruud de Rode
schilderijen en bronzen beelden
Opening: Opening: de dichter C.O.Jellema