20 december 1997 t/m 24 januari 1998
Sarianne Breuker en Klaartje Pander
schilderijen
Opening: Herma Hekkema