14 maart t/m 13 april 1997
Jan Kuipers en Hester Schroor
schilderijen, objecten en collages
Opening: dichter Jean Pierre Rawie